Instagram đưa công cụ gây quỹ đến Reels

Instagram đưa công cụ gây quỹ đến Reels

17:51 20/04/2022 0

Instagram đang triển khai tùy chọn tạo và quyên góp trên Reels cho những người gây quỹ tại hơn 30 quốc gia, khi họ có thể thêm liên kết để mọi người quyên góp cho hơn 1,5 triệu tổ chức phi lợi nhuận.