/// Ảnh minh họa: Shutterstock

Nhiệt độ tác động ra sao đến cách Covid-19 lây lan?

09:09 18/06/2021 0

Các nhà nghiên cứu Trung Quốc mới đây cảnh báo thời gian tồn tại và nguy cơ lây lan của SARS-CoV-2 (vi rút gây ra dịch Covid-19) khi ở bên ngoài cơ thể sẽ chịu ảnh hưởng mạnh mẽ của các yếu tố môi trường, đặc biệt là nhiệt độ, theo chuyên trang News Medical Life Sciences.