Vận tải biển

Năm 2022, các tập đoàn, tổng công ty sẽ ‘thích ứng linh hoạt, tăng trưởng bứt phá’
Kinh tế

Năm 2022, các tập đoàn, tổng công ty sẽ ‘thích ứng linh hoạt, tăng trưởng bứt phá’

Hơn 3 năm hoạt động, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước đã kịp thời tháo gỡ các khó khăn, tạo thuận lợi cho các tập đoàn, tổng công ty trực thuộc để thực hiện tốt nhiệm vụ được Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ giao.

Top