Phát tán web giả chứa mã độc, chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng
Giả danh lãnh đạo sở, thanh tra tỉnh lừa đảo, chiếm đoạt tiền của giáo viên