Bản tin quốc tế 12.10: Nga - Pháp bất đồng, giao tranh tiếp diễn tại Aleppo