Người đầu tiên được cấp hộ chiếu ngay tại giường bệnh để ra nước ngoài điều trị
 Người dân TP.HCM đổ xô đi làm hộ chiếu vì tin đồn