Bị câm điếc bẩm sinh, tình yêu của cặp đôi này là vô thanh /// ẢNH: BÁ CƯỜNG

Tình yêu… không lời

16:58 22/08/2021 1

Tình yêu của họ không có lời, theo đúng nghĩa đen. Chỉ có đôi mắt và cử chỉ làm 'ông tơ bà nguyệt' dẫn lối cho họ gặp gỡ nhau, vì họ là cặp đôi câm điếc bẩm sinh.