Nếu không vì lợi nhuận, tại sao Honda lại chọn giải pháp gộp các đèn lại thay vì bổ sung thêm đèn demi? /// ẢNH: MINH HỌA
Phơi nông sản lấn chiếm lòng đường đã trở thành "vấn nạn" nhức nhối ở nhiều địa phương
Tôi không đồng tình với cách hành xử của nhiều người là nạn nhân của việc đỗ xe vô ý thức nhưng tôi lại đồng cảm với họ
Thay vì nói lời xin lỗi, nhiều người chọn giải quyết vấn đề bằng "nắm đấm"