Ford EcoSport phiên bản mới bị bắt gặp đang được chạy thử tại Hải Dương