Nhiều tài xế tham gia khám bệnh miễn phí tại TP.HCM