cò đất

"Liên minh cò đất" ra tòa tố nhau trước lúc lãnh án
Thời sự

"Liên minh cò đất" ra tòa tố nhau trước lúc lãnh án

Ba "cò đất" lấy của người dân từ 200 – 900 triệu đồng, thống nhất sau khi chung chi để chuyển đất trồng lúa thành đất ở thì chia nhau 80 - 275 triệu đồng/người, nhưng Trần Thị Bình Phương “cắt cò”, chỉ chia đồng bọn từ 10 – 26 triệu đồng/người.

Top