Kỳ vọng đường vành đai

Kỳ vọng đường vành đai

06:43 31/05/2022 2

Sắp tới, dự án đường Vành đai 3 TP.HCM và Vành đai 4 Hà Nội sẽ được trình và thảo luận tại Quốc hội.