Hương vị quê hương: Nhớ thương hủ tiếu Sài Gòn

Hương vị quê hương: Nhớ thương hủ tiếu Sài Gòn

20:14 01/12/2021 4

Sợi hủ tiếu trắng cùng hẹ xanh, hành phi và tóp mỡ sẫm vàng... lòng dậy lên nỗi nhớ Sài Gòn. Nhớ những lần rong chơi trên phố, dừng chân bên xe hủ tiếu gõ để nghe “nằng nặng tiếng quê”.