Các phần mềm độc hại bắt đầu nhắm đến chip M1 của Apple /// Ảnh Reuters

Phần mềm độc hại lần đầu xuất hiện trên chip Apple M1

0
Một phần mềm độc hại được thiết kế hoạt động trên chip M1 của Apple mới đây đã được phát hiện, cho thấy những kẻ tấn công đã bắt đầu có những điều chỉnh phương thức tấn công trên thế hệ máy Mac mới của Apple.
Phần mềm độc hại trên Mac vẫn chiếm thiểu số /// Ảnh: Reuters

Phần mềm độc hại trên Mac giảm mạnh trong năm 2020

0
Nhà phát triển phần mềm chống virus Malwarebytes đã chia sẻ báo cáo trạng thái phần mềm độc hại năm 2021, cho thấy các mối đe dọa phần mềm độc hại trên máy Mac đã giảm tổng cộng 38% vào năm 2020.