Dân quá khổ vì quy hoạch treo

Dân quá khổ vì quy hoạch treo

09:35 11/05/2022 11

Vấn đề quy hoạch treo khiến quyền lợi của người dân ảnh hưởng, họ rơi vào cảnh 'tiến thoái lưỡng nan': ở không xong mà đi không được.