Quang và Hậu cùng tang vật  /// Ảnh: Công an cung cấp

Bắt giữ 2 nghi phạm trộm tài sản

0
Quang, Hậu khai nhận đã cùng bàn bạc với nhau vào bệnh viện, lợi dụng sơ hở của người nhà các bệnh nhân để trộm tài sản.