Trứng cốm tròn đầy một vầng trăng

Trứng cốm tròn đầy một vầng trăng

08:00 18/10/2021 0

Tôi bật cười nhìn đĩa đồ ăn với những mẩu lụn vụn không ra hình thù gì mà cậu con trai nhỏ vừa mới đặt lên bàn. Có lẽ tại con tôi cho ít trứng quá nên không thể kết dính những hạt cốm lại với nhau được.