Võ Văn Kiệt - Người tiên phong: Đánh thức tiềm lực văn nghệ sĩ

Võ Văn Kiệt - Người tiên phong: Đánh thức tiềm lực văn nghệ sĩ

08:09 21/11/2022 0

Tôi không có may mắn được tiếp xúc với ông Sáu Dân - Võ Văn Kiệt, nhưng qua anh em bạn bè văn nghệ thân với tôi, thì hình ảnh ông Sáu Dân - một người anh thân yêu của nhiều văn nghệ sĩ Sài Gòn - hiện lên vừa thảnh thơi, vừa hào hiệp, vừa thân tình, cứ như anh em trong một nhà.

Xem 'Văn hóa soi đường cho quốc dân đi'

Xem 'Văn hóa soi đường cho quốc dân đi'

06:30 17/11/2021 0

Những bức thư Bác Hồ gửi cho văn nghệ sĩ và văn nghệ sĩ gửi cho Bác. Đèn phòng không với mái tôn che ánh sáng để học đêm trong chiến tranh chống Mỹ. Chiếc bàn tính vạn năng vừa học toán vừa học chữ… Văn hóa đã “soi đường cho quốc dân đi” như thế.

Nhận diện, phòng tránh 'rác phẩm' thời Covid

Nhận diện, phòng tránh 'rác phẩm' thời Covid

06:26 04/11/2021 1

Trong thời dịch Covid hiện nay, nhiều người tự phong là nhạc sĩ, ca sĩ, nhà văn, nhà thơ... đi ngược với quan điểm gốc này mà sáng tác ra các “rác phẩm” dưới dạng thơ, ca, hò, vè, tranh biếm họa...