“Người không phổi” Kenya phá kỷ lục marathon thế giới
Dùng bong bóng bay để phủ sóng 4G, tại sao không?
Kenya bầu lại tổng thống vào ngày 17.10