Ông Hà Ký /// Ảnh: Gia Hân

Tự hào chặng đường phát triển vinh quang của Đảng

06:54 04/02/2020 0

Tại lễ kỷ niệm, ông Hà Ký (87 tuổi), 70 năm tuổi Đảng, đại diện cho thế hệ đảng viên cao tuổi và đại diện cho thế hệ trẻ, sinh viên Nguyễn Thùy Linh bày tỏ lòng tri ân với Đảng quang vinh, Bác Hồ vĩ đại.