Cơ quan chưa trả lời bạn đọc 15.8.2022

Cơ quan chưa trả lời bạn đọc 15.8.2022

05:34 16/08/2022 0

Tiếp theo những hồ sơ, đơn thư của bạn đọc do Báo Thanh Niên chuyển tới các cơ quan chức năng trong tháng 7.2020 và tháng 8.2020 nhưng đến nay vẫn chưa nhận được trả lời.

Lập đoàn liên ngành kiểm tra các tranh chấp tại chung cư

Lập đoàn liên ngành kiểm tra các tranh chấp tại chung cư

16:45 11/07/2022 1

TP.HCM đã lập đoàn kiểm tra giải quyết các tranh chấp, khiếu nại tại các chung cư trên địa bàn. Lãnh đạo UBND TP.HCM cũng đã chỉ đạo Công an TP.HCM vào cuộc xử lý hình sự các cá nhân, tổ chức chiếm dụng quỹ bảo trì chung cư. 

Cơ quan trả lời bạn đọc 3.7.2022

Cơ quan trả lời bạn đọc 3.7.2022

04:37 05/07/2022 0

Tiếp theo những hồ sơ, đơn thư của bạn đọc do Báo Thanh Niên chuyển tới các cơ quan chức năng trong tháng 7.2020 nhưng đến nay vẫn chưa nhận được trả lời.

Trả lời bạn đọc 30.6.2022

Trả lời bạn đọc 30.6.2022

04:35 05/07/2022 0

Vừa qua, Báo Thanh Niên đã chuyển 30 đơn thư của bạn đọc đến cơ quan chức năng và nhận được công văn trả lời cho các trường hợp sau:

Cơ quan chưa trả lời bạn đọc 27.6.2022

Cơ quan chưa trả lời bạn đọc 27.6.2022

06:05 28/06/2022 0

Tiếp theo những hồ sơ, đơn thư của bạn đọc do Báo Thanh Niên chuyển tới các cơ quan chức năng trong tháng 6.2020 nhưng đến nay vẫn chưa nhận được trả lời.

Cơ quan trả lời bạn đọc 7.6.2022

Cơ quan trả lời bạn đọc 7.6.2022

05:50 07/06/2022 0

Tiếp theo những hồ sơ, đơn thư của bạn đọc do Báo Thanh Niên chuyển tới các cơ quan chức năng trong tháng 5.2020 và tháng 6.2020 nhưng đến nay vẫn chưa nhận được trả lời.

Trả lời bạn đọc 3.6.2022

Trả lời bạn đọc 3.6.2022

05:47 03/06/2022 0

Vừa qua, Báo Thanh Niên đã chuyển 30 đơn thư của bạn đọc đến cơ quan chức năng và nhận được công văn trả lời cho các trường hợp sau: