Kinh tế Ấn Độ

Bình Dương tổ chức thành công Diễn đàn hợp tác kinh tế Ấn Độ Horasis 2022
Kinh tế

Bình Dương tổ chức thành công Diễn đàn hợp tác kinh tế Ấn Độ Horasis 2022

Ngày 27.9, Diễn đàn hợp tác kinh tế Ấn Độ Horasis 2022 do Bình Dương đăng cai tổ chức đã kết thúc tốt đẹp, mở ra nhiều cơ hội đầu tư phát triển giữa các doanh nghiệp.

Top