Tiền 'tung ra', nền kinh tế hấp thụ được không ?

Tiền 'tung ra', nền kinh tế hấp thụ được không ?

07:33 13/11/2021 0

Từ góc độ điều hành chính sách tiền tệ, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Nguyễn Thị Hồng cho biết khả năng chỉ tiêu lạm phát năm 2021 dưới 4% theo mục tiêu của QH là có thể đạt được, vì hết tháng 10 lạm phát mới tăng 1,81%. Tuy nhiên, 'rủi ro lạm phát có áp lực rất lớn' trong năm 2022.