Lưu trữ tế bào gốc tại Cordlife Singapore

Lưu trữ tế bào gốc tại Cordlife Singapore

11:00 15/10/2021 0

Lưu trữ tế bào gốc máu cuống rốn đang là xu hướng mới trong chăm sóc và bảo vệ sức khỏe của trẻ và gia đình ba thế hệ trước hơn 80 bệnh về rối loạn tế bào, di truyền, ung thư máu, tim mạch…