Một điểm phát nước uống miễn phí tại Houston, bang Texas /// Reuters

Texas tiếp tục thiếu nước uống

0
Giới chức Texas, Mỹ đã khôi phục mạng lưới điện cho toàn tiểu bang sau gần một tuần cúp điện trên diện rộng, đẩy hàng triệu người lâm vào tình cảnh lạnh cóng mà không có điện sưởi.