Viện KSND cấp cao tại TP.HCM kháng nghị bản án Cao Thị Anh Thư

Viện KSND cấp cao tại TP.HCM kháng nghị bản án Cao Thị Anh Thư

13:10 25/10/2021 1

Tòa án nhận định bị cáo không phải chịu trách nhiệm hình sự với số tiền chiếm đoạt đã hoàn trả lại trước khi hành vi phạm tội bị tố giác. Viện KSND cấp cao tại TP.HCM phân tích số tiền hoàn trả chỉ là tình tiết giảm nhẹ.