Sống trên nhà giàn giữa trùng khơi ở bãi Tư Chính
Cụ bà 80 và ký ức bên địa đạo dưới lòng cát trắng
Quy tập hài cốt 12 liệt sĩ hy sinh vì bom B52
Đà Nẵng: Tưởng niệm liệt sĩ Gạc Ma
Truy điệu thiếu úy máy bay L-39 hy sinh tại Phú Yên