cứu người

Trao tặng Huy hiệu 'Tuổi trẻ dũng cảm' cho 2 người hùng ra sóng dữ cứu người
Giới trẻ

Trao tặng Huy hiệu 'Tuổi trẻ dũng cảm' cho 2 người hùng ra sóng dữ cứu người

Với hành động dũng cảm lao ra sóng dữ cứu sống 2 học sinh bị đuối nước, anh Cao Văn Đợi và anh Đào Duy Đức đã nhận Huy hiệu "Tuổi trẻ dũng cảm từ T.Ư Đoàn.

Top