Ngân hàng tăng mạnh giá USD /// Đào Ngọc Thạch

Giá USD ngân hàng tăng vọt

11:49 02/07/2018 0

Các ngân hàng thương mại vừa tăng vọt giá USD 20 - 55 đồng vào cuối sáng 2.7 sau khi USD tự do tăng mạnh đầu ngày.

Ngân hàng tăng giá USD  /// Reuters

Giá USD ngân hàng tăng, tự do giảm

14:09 11/06/2018 0

Các ngân hàng đã điều chỉnh tăng giá USD 10 - 15 đồng ngay trong ngày đầu tuần. Đây là ngày thứ hai liên tiếp các ngân hàng tăng giá USD.