Khởi tố 4 bị can tại Tịnh thất Bồng Lai

Khởi tố 4 bị can tại Tịnh thất Bồng Lai

10:49 07/01/2022 8

Lê Tùng Vân cùng 3 bị can khác ở Tịnh thất Bồng Lai bị khởi tố về hành vi lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm vi lợi ích của Nhà nước, tổ chức, cá nhân.