Hạ tầng giao thông phát triển không ngừng ở phía Tây TP.HCM

Hạ tầng giao thông phát triển không ngừng ở phía Tây TP.HCM

0
Với định hướng phát triển trở thành trung tâm kinh tế mới của khu vực miền Nam, tỉnh Long An trong suốt thời gian vừa qua đã và đang nâng cấp, mở rộng và triển khai thêm nhiều tuyến giao thông huyết mạch trên địa bàn tỉnh.