Bước về phía trước

Bước về phía trước

04:28 08/02/2022 0

Những nhà xưởng sáng đèn, máy móc trên công trường vẫn miệt mài chạy, hàng vạn người lao động làm việc xuyên tết... để kịp cho những lô hàng xuất ngoại ngay thời khắc chuyển mình sang năm mới; những chuyến bay cất cánh khi bầu trời mở rộng cửa...

Đúng, trúng còn cần phải nhanh

Đúng, trúng còn cần phải nhanh

04:17 27/01/2022 1

Yếu tố quan trọng nhất cho gói hỗ trợ lần này là hướng dòng tiền vào đúng khu vực sản xuất, kinh doanh; đúng đối tượng cần hỗ trợ và có khả năng phục hồi.