Cơ quan chưa trả lời bạn đọc 25.1.2022

Cơ quan chưa trả lời bạn đọc 25.1.2022

06:21 25/01/2022 0

Tiếp theo những hồ sơ, đơn thư của bạn đọc do Báo Thanh Niên chuyển tới các cơ quan chức năng trong tháng 1.2020 nhưng đến nay vẫn chưa nhận được trả lời.

Cơ quan chưa trả lời bạn đọc 3.1.2022

Cơ quan chưa trả lời bạn đọc 3.1.2022

08:56 03/01/2022 0

Tiếp theo những hồ sơ, đơn thư của bạn đọc do Báo Thanh Niên chuyển tới các cơ quan chức năng trong tháng 1.2020 nhưng đến nay vẫn chưa nhận được trả lời.

Cơ quan chưa trả lời bạn đọc 15.12.2021

Cơ quan chưa trả lời bạn đọc 15.12.2021

05:44 16/12/2021 0

Tiếp theo những hồ sơ, đơn thư của bạn đọc do Báo Thanh Niên chuyển tới các cơ quan chức năng trong tháng 1.2020 nhưng đến nay vẫn chưa nhận được trả lời.

Cơ quan chưa trả lời bạn đọc 8.12.2021

Cơ quan chưa trả lời bạn đọc 8.12.2021

05:19 08/12/2021 0

Tiếp theo những hồ sơ, đơn thư của bạn đọc do Báo Thanh Niên chuyển tới các cơ quan chức năng trong tháng 1.2020 nhưng đến nay vẫn chưa nhận được trả lời.

Cơ quan chưa trả lời bạn đọc 22.11.2021

Cơ quan chưa trả lời bạn đọc 22.11.2021

04:51 22/11/2021 0

Tiếp theo những hồ sơ, đơn thư của bạn đọc do Báo Thanh Niên chuyển tới các cơ quan chức năng trong tháng 1.2020 nhưng đến nay vẫn chưa nhận được trả lời.

Cơ quan chưa trả lời bạn đọc 19,10,2021

Cơ quan chưa trả lời bạn đọc 19,10,2021

05:27 19/10/2021 0

Tiếp theo những hồ sơ, đơn thư của bạn đọc do Báo Thanh Niên chuyển tới các cơ quan chức năng trong tháng 1.2020 nhưng đến nay vẫn chưa nhận được trả lời.

Cơ quan chưa trả lời bạn đọc 13.9.2021

Cơ quan chưa trả lời bạn đọc 13.9.2021

00:00 13/09/2021 0

Tiếp theo những hồ sơ, đơn thư của bạn đọc do Báo Thanh Niên chuyển tới các cơ quan chức năng trong tháng 1.2020 nhưng đến nay vẫn chưa nhận được trả lời.

 /// ẢNH MINH HỌA: SHUTTERSTOCK

Cơ quan chưa trả lời bạn đọc

07:17 18/08/2021 0

Tiếp theo những hồ sơ, đơn thư của bạn đọc do Báo Thanh Niên chuyển tới các cơ quan chức năng trong tháng 12.2019 nhưng đến nay vẫn chưa nhận được trả lời.

Cơ quan chưa trả lời bạn đọc

Cơ quan chưa trả lời bạn đọc

07:17 22/03/2021 0

Tiếp theo những hồ sơ, đơn thư của bạn đọc do Báo Thanh Niên chuyển tới các cơ quan chức năng trong tháng 10.2019 nhưng đến nay vẫn chưa nhận được trả lời.

Cơ quan chưa trả lời bạn đọc 5.10

Cơ quan chưa trả lời bạn đọc 5.10

20:41 05/10/2020 0

Tiếp theo những hồ sơ, đơn thư của bạn đọc do Báo Thanh Niên chuyển tới các cơ quan chức năng trong tháng 8.2019 nhưng đến nay vẫn chưa nhận được trả lời.

 /// ẢNH MINH HỌA: SHUTTERSTOCK

Cơ quan chưa trả lời bạn đọc 21.9

07:00 21/09/2020 0

Tiếp theo những hồ sơ, đơn thư của bạn đọc do Báo Thanh Niên chuyển tới các cơ quan chức năng trong tháng 8.2019 nhưng đến nay vẫn chưa nhận được trả lời.