Đề xuất cấp báo Nhân dân cho phạm nhân giải trí

Đề xuất cấp báo Nhân dân cho phạm nhân giải trí

0
(TNO) Theo quy định tại dự thảo Luật tạm giam tạm giữ do Bộ Công an soạn thảo đang lấy ý kiến, trung bình 20 người bị giam giữ sẽ được cấp một số báo Nhân dân hoặc báo địa phương.