Bộ chỉ huy không gian của Đức sẽ đề phòng mối đe dọa đối với các vệ tinh. Ảnh chụp Trạm vũ trụ quốc tế (ISS) /// Reuters

Đức lập bộ chỉ huy không gian

0
Đức vừa thành lập bộ chỉ huy không gian mới nhằm bảo vệ hoạt động của vệ tinh và ngăn ngừa mối đe dọa từ rác thải không gian.