Say xỉn lái xe là tội ác

Say xỉn lái xe là tội ác

05:45 14/08/2022 5

Bạn đọc lên án hành vi uống rượu bia sau đó tham gia giao thông và đề nghị pháp luật có chế tài thật nặng.