Chiếm đoạt

Quảng Bình: Kế toán kê khống tiền sửa chữa nhà văn hóa xã để chiếm đoạt
Thời sự

Quảng Bình: Kế toán kê khống tiền sửa chữa nhà văn hóa xã để chiếm đoạt

Ngoài việc thu tiền của tiểu thương đấu giá lô quầy ở chợ nhưng không nộp vào ngân sách, một kế toán cấp xã ở Quảng Bình còn lập hồ sơ khống sửa chữa trụ sở, hút hầm cầu nhà văn hóa xã để chiếm đoạt.

Top