Cưỡng chế 2 bãi xe lấn chiếm sông Bình Triệu

Cưỡng chế 2 bãi xe lấn chiếm sông Bình Triệu

07:35 28/12/2021 2

Lãnh đạo UBND Q.Bình Thạnh (TP.HCM) cho biết việc cưỡng chế 2 bãi xe lấn chiếm sông Bình Triệu dự kiến hoàn tất trong khoảng 2 tuần. Toàn bộ phần đất lấn chiếm sẽ được móc lên và đem đi đổ, trả lại dòng chảy cho sông Bình Triệu.