Công nghệ mới này sẽ hữu ích cho những người gặp vấn đề về việc nói /// SHUTTERSTOCK

Đột phá mới: Chuyển sóng não thành lời nói

0
Lần đầu tiên trong lịch sử, các nhà nghiên cứu ở Mỹ đã phát triển thành công một thiết bị giúp dịch thành công sóng não của một người bị liệt thành câu nói hoàn chỉnh, theo trang Science Alert.