Phải triệt tận gốc tín dụng đen

Phải triệt tận gốc tín dụng đen

05:05 14/06/2022 20

Bạn đọc đề nghị các cơ quan chức năng cùng vào cuộc quyết liệt để triệt tận gốc tín dụng đen, vấn nạn đang làm nhiều người dân lao đao.