Bùi Anh Tuấn bị fan vây quanh không cho về trong sự kiện
Hát bội của Việt Nam có gì giống và khác kinh kịch Trung Quốc?