Lo tết cho người nghèo

Lo tết cho người nghèo

06:42 09/01/2022 0

Mặt trận Tổ quốc, ngành LĐ-TB-XH và các cấp chính quyền trong cả nước đang tích cực thực hiện kế hoạch chăm lo tết cho người dân, nhất là người thuộc diện chính sách, khó khăn, người lao động bị mất việc bởi dịch Covid-19, các hộ bị ảnh hưởng bởi thiên tai...