Ngân hàng đua tăng vốn

Ngân hàng đua tăng vốn

12:18 23/12/2021 0

Một số ngân hàng phát hành trái phiếu, cổ phiếu để đáp ứng nhu cầu tăng vốn cho hoạt động kinh doanh trong thời gian tới.