Lan tỏa thêm nhiều việc tốt

Lan tỏa thêm nhiều việc tốt

06:03 26/12/2021 0

Chuyên trang Gương sáng biên cương của Báo Thanh Niên vừa kết thúc và sự kiện tuyên dương 10 gương sáng tiêu biểu trong tổng số 57 cá nhân, tổ chức với nhiều thành tích trong công cuộc xây dựng, phát triển các vùng biên giới, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ và hải đảo cũng đã được diễn ra.