Tranh luận việc trang bị máy bay cho cảnh sát cơ động

Tranh luận việc trang bị máy bay cho cảnh sát cơ động

06:25 27/10/2021 11

Ngày 26.10, Quốc hội thảo luận trực tuyến cho ý kiến về dự thảo luật Cảnh sát cơ động. Hầu hết đại biểu đều tán thành sự cần thiết của luật và thống nhất về nội dung, song vẫn còn một số quy định gây tranh luận.