Hệ thống camera ghi nhận xe được cấp thẻ vàng, xanh, đỏ để giám sát 
 

 /// ẢNH: HueIOC

Phòng dịch qua camera giám sát

10:13 28/06/2021 0

Công nghệ kích hoạt hệ thống camera của đô thị thông minh để kiểm soát các phương tiện giao thông giao, nhận hàng hoặc di chuyển qua địa bàn Thừa Thiên - Huế đã được ứng dụng và mang lại nhiều hiệu quả trong công tác phòng chống Covid-19.