Chớ bao giờ mang kính áp tròng khi ngủ!

Chớ bao giờ mang kính áp tròng khi ngủ!

10:10 16/04/2022 0

Nhiều người mang kính áp tròng thường quên tháo kính ra khi ngủ. Lúc thức dậy, họ dễ bị khô mắt và có thể xử lý dễ dàng bằng nước mắt nhân tạo. Trên thực tế, mang kính áp tròng đi ngủ rất có hại cho mắt.