Dân số thế giới đạt 8 tỉ người trong năm nay

Dân số thế giới đạt 8 tỉ người trong năm nay

06:03 11/07/2022 0

Thế giới 8 tỉ người: Để hướng tới một tương lai bền vững, cần khai thác cơ hội và đảm bảo quyền, lựa chọn cho tất cả mọi người” là thông điệp của Quỹ dân số Liên Hiệp Quốc (UNFPA) nhân ngày Dân số thế giới 11.7 năm nay.