Tại sao ông Cấn Văn Nghĩa bị triệu tập?

Tại sao ông Cấn Văn Nghĩa bị triệu tập?

08:57 09/09/2022 10

Tổng cục TDTT vừa có giấy triệu tập ông Cấn Văn Nghĩa, nguyên Giám đốc Khu liên hợp thể thao quốc gia Mỹ Đình, tham dự cuộc họp kiểm điểm do Hội đồng kỷ luật Tổng cục TDTT chủ trì vào ngày 14.9.