1.000 gói hỗ trợ các gia đình khó khăn sau Covid-19

1.000 gói hỗ trợ các gia đình khó khăn sau Covid-19

17:00 08/07/2022 0

Đến ngày 7.7.2022, dự án “Chung tay Hỗ trợ cộng đồng khó khăn tại Việt Nam” do Bayer cùng Hội Phụ nữ Từ thiện TP.HCM thực hiện đã trao 1.000 gói hỗ trợ y tế, dinh dưỡng và thiết bị học tập cho các hoàn cảnh khó khăn.