Cả nước có hơn 62.000 người đăng ký hiến tạng

Cả nước có hơn 62.000 người đăng ký hiến tạng

14:50 12/12/2022 0

Chiều 11.12, Trường ĐH Y Hà Nội, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội đã tổ chức lễ truy tặng kỷ niệm chương “Vì sức khỏe nhân dân” cho bà Nguyễn Thị Hồng Hải (ở Hà Nội) và ông Đào Đức Lợi (ở Bắc Ninh), đây là hai người chết não hiến tạng cứu sống và mang lại ánh sáng cho gần 10 người.